serie wydawnicze
działy tematyczne
nasi autorzy
Anatomia duszy
Caroline Myss35.00 zł

Anatomia duszy jest nowym spojrzeniem na człowieka jako na jedność ciała, umysłu i duszy. Wskazuje, jak możemy świadomie decydować o naszym zdrowiu, a także sami rozpoznawać chorobę i skutecznie ją pokonywać.

Caroline Myss, od wielu lat zajmując się diagnozowaniem intuicyjnym i pracując z ludźmi chorymi, przekazuje nam swoją wiedzę na ten temat i uczy, w jaki sposób odczytywać energię, która ma znaczący wpływ na nasze ciało fizyczne i najwcześniej sygnalizuje wszelkie zmiany chorobowe.

Autorka prowadzi nas przez siedem poziomów zdobywania siły wewnętrznej, odwołując się do hinduskiego systemu siedmiu czakr, do siedmiu sakramentów chrześcijańskich i siedmiu kabalistycznych sefir. Szczegółowo omawiając każdy z tych poziomów i odwołując się do licznych przykładów z własnej praktyki terapeutycznej oraz różnych sytuacji życiowych, pozwala nam zrozumieć anatomię naszej duszy i dotrzeć do naszej energii psychicznej i emocjonalnej oraz ją zrównoważyć. Dzięki temu osiągniemy dojrzałość duchową i będziemy mogli przejąć władzę nad naszym zdrowiem, zachowaniami, decyzjami, uczuciami nad całym naszym życiem.

SPIS TREŚCI

Przedmowa 7
Wstęp
Jak zostałam diagnostykiem medycyny intuicyjnej 13
Wprowadzenie
Kilka słów o sobie 29

Część I
Nowy język duszy 51

Rozdział l
Medycyna energetyczna a intuicja 53
Pole energetyczne człowieka 53
Zasada pierwsza: biografia staje się biologią 61
Zasada druga: siła wewnętrzna jest niezbędna dla zdrowia 65
Zasada trzecia: sam możesz sobie pomóc wyzdrowieć 70
Jak patrzeć w sposób symboliczny 81

Rozdział 2
Stworzeni na podobieństwo Boga 89
Symboliczna siła siedmiu czakr 95
Symboliczna siła sakramentów chrześcijańskich 98
Symboliczna siła dziesięciu sefir 100
Jak współdziałają ze sobą czakry, sakramenty i sefiry 104
Siedem świętych zasad 108

Część II
Siedem świętych zasad 123
Anatomia energii 126

Rozdział l
Czakra pierwsza: siła plemienna 133
Kultura zbiorowa
Energetyczne skutki schematów myślowych Przeciwstawianie się szkodliwemu wpływowi grupy Jaki jesteś?

Rozdział 2
Czakra druga: siła związków
Moc wyboru 159
Wybór a związki 171
Kierowanie twórczą energią 172
Panowanie nad energią seksualną 181
Energia pieniędzy 192
Energia etyki 198
Siła wewnętrzna drugiej czakry 202
Jaki jesteś? 208

Rozdział 3
Czakra trzecia: siła wewnętrzna 211
Rozwijanie poczucia własnej wartości 213
Zwiększanie siły wewnętrznej 218
Wiara w siebie i intuicja 225
Cztery etapy osiągania siły wewnętrznej 233
Wyzwania 241
Jaki jesteś? 244

Rozdział 4
Czakra czwarta: siła emocjonalna 247
Uczenia się miłości 249
Kochanie siebie drogą do boskości 252
Budzenie się świadomego ja 256
Przełamać język cierpienia 261
Droga do silnego serca 26'
Jaki jesteś? 271

Rozdział 5
Czakra piąta: siła woli l
Konsekwencje strachu
Wiara
Między rozumem a sercem

Rozdział 6
Czakra szósta: siła umysłu 293
Stosowanie zasady dystansu 296
Świadomość i jej związek ze zdrowiem 302
Świadomość a śmierć 304
Rozwój zdolności bezosobowego myślenia
i patrzenia symbolicznego 311
Stawanie się człowiekiem świadomym 317
Jaki jesteś? 324

Rozdział 7
Czakra siódma: nasz duchowy łącznik 325
Przebudzenie duchowe 329
Kryzys duchowy i potrzeba poświęcenia 335
Przetrwać „ciemną noc" 341
Jaki jesteś? 345
Posłowie
Przewodnik współczesnego mistyka 349
Przewodnik współczesnego mistyka 350
Codzienna medytacja 351
Podziękowania 357

 

 

 

 

ISBN: 83-87025-49-6
dodatkowe informacje: format A5, broszura, 368 stron